Očami kritika

Simona Kutišová, Silvia Demovičová: Bez teba

Simona Kutišová, Silvia Demovičová
Bez teba
_______
Ako vnímate milostné trojuholníky? V akom nazvláštnejšom vzťahu ste sa ocitli?
Pokračovanie románu Iba s tebou
_______
Dej sa začína presne tam, kde skončil. Dominik (Damián) Planck sa preberá z kómy po postrelení. Amnézia- dočasná aj trvalá, je obohraná téma knižných aj filmových verzií, no napriek tomu prináša inšpirácie na príbehy. Z lekárskeho a psychologického hľadiska nám ponúka neustále nové poznatky, pretože myseľ a vedomie sú stále neprebádaná, tajomná veličina.
Keďže je to žáner young adult, autorky to prispôsobili predpokladanému veku čitateľov. Poznatky sú tvorené tak, aby tomu mladí ľudia porozumeli.
Dej je tentokrát obohatený aj pohľadom Dominika a tým aj náhľad do jeho duševného rozpoloženia, myšlienok a pocitov.
Kým v prvej časti sa autorky sústredili na spoločenské témy, tie v pokračovaní zatieni nádej na nový vzťah, ktorý je dôsledkom postraumatického syndrómu. Tým vzniká akýsi „milostný trojuholník so začínajúcimi sympatiami,“ktorý, je zvláštny tým, že ide o súrodencov. Rozhodne je to originálne a neokopírované, no čitateľ si môže položiť otázku, či by takýto vzťah bol možný?
Osud je nevyspytateľný, ale asi si žiadne dievča, ani žena nevie predstaviť, že by sa mala dobrovoľne vzdať človeka, ktorého miluje len aby nezranila city svojej sestry (ktorej sa tiež páči ten istý muž) Človek je prirodzene egoistický tvor a inštinkt pravekého lovca v génoch pretrval aj po milión rokoch.
Verejný prieskum ukázal, že väčšina ľudí, muži, ženy aj dievčatá 17+ by takéto veci radikálne odmietlo a dali by prednosť svojim vlastným potrebám. Preto správanie a názory Nikoly v tomto smere sú scestné a nelogické, nemajú s realitou nič spoločné.
Rodičovská starostlivosť a potreba chrániť je prirodzená, no už v prvej časti prerástla do nedôvery a potreby sebarealizácie hlavnej hrdinky. Rokmi sa výchova inovuje a prísne metódy ktoré boli považované za správne, dnešní pedopsychológovia rázne odmietajú.
Tu ale nie je vykreslený ich dopad na hlavnú hrdinku až tak radikálne ako v prvej časti.
Autorky načrtli aj tému drastickej šikany ktorá prechádza do týrania, kyberšikanay, nevšímavosti a neochoty riešiť problémy zo strany pedagógov. Veľmi pekne predostreli nezáujem a škatulkovanie len na základe verejnej mienky.
Takisto opäť paralelné svety usporiadanej rodiny a domáceho násilia. Paja si čitateľov získa svojou bezprostrednosťou a slobodou, za ktorou sa ale skrýva oveľa viac.
Príbeh má viac nádych a atmosféru amerických filmov, čo je škoda pretože to stratilo originalitu. Môžeme nájsť všetky črty americkej teenegerskej romance, prostredia aj vykreslenie hlavných, aj vedľajších postáv.
Na záver sa vysvetlia všetky nejasnosti, udalosti naberú správny smer aj takzvaný happyend.
Táto kniha je ucelený obraz celého príbehu, no bolo zbytočné deliť ich na dve časti.

Pridaj komentár